Läsa lite varje dag

Varje svensklektion i G-huset inleds sedan någon månad tillbaka med 15-20 minuters läsning (med läslogg).  Eleverna har fått välja böcker själva eller fått tips av mig. I en grupp läser de flesta John Ajvide Lindqvist i original- eller  lättlästversioner, men även andra titlar. De som behöver har tillgång till Legimus och kan lyssna och följa med i texten. Jag frågade eleverna vad de tycker om att starta lektionerna med läsning. De resonerade så här:

Varför läsa 2

Därefter fick de fundera över varför vi läser romaner på svenskan. Detta framkom:

Varför läsa 1

Det gläder såklart en svensklärare att ha så insiktfulla elever. I Gy-11 står det dessutom så här om  svenskämnets syfte : ”Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur […] som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.”

Romaner

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Elevpoesi från G-huset

Enskedeparken

Nu finns G-husets diktutställning att se i cafeterian. Vi har arbetat med dikt- och låttextanalys och bland annat studerat dikternas två stråk; ett med naturbeskrivningar och ett med någon känsla. Eleverna har tagit del av genomgångar om dikters uppbyggnad (t.ex. radbrytning) och om stilistiska verkningsmedel (t.ex. liknelse, metafor och besjälning). De har gått på diktpromenad och samla in iakttagelser och ord samt skrivit fritt om egna aktuella känslor. Känslotext och naturbetraktelser använde eleverna i sina dikter. Resultatet visas i en utställning, tillsammans med ett par kända dikter. Den röda tråden är temat hösten och typsnittet. Annars är varje dikt alldeles unik. Välkomna att läsa och njuta av finfin poesi!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Färgfabriken

Höstterminen är i full gång i Team G. I förra veckan hade vi olika lära-känna-aktiviteter och var bland annat på Färgfabriken för att se Marianne Lindberg de Geers konst. Vår bildlärare Anna Wahrby guidade oss. Vi fick veta mer om konstnärens intresse för kaniner, om hur drömmarna och arbetet inom psykvården påverkat hennes konst.

Tillbaka i klassrummet talade vi om att ett konstverk blir fulländat först i mötet med sin betraktare. Varje person som ser ett konstverk bildar sin egen uppfattning och det är just det som är så spännande med konst.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Berg som vita elefanter

I G-huset har tvåor och treor arbetat med Ernest Hemingways novell Berg som vita elefanter (1927).  Arbetet initierades av Oscar, en student från Stockholms universitet som varit här i totalt åtta veckor. Vi började med att stafettläsa novellen högt. Därefter samtalade vi om novellens handling. Eleverna fick tillsammans med Oscar skriva om den till ett drama, genom att skriva om miljöbeskrivningar och händelser till scenanvisningar och slipa till dialoger och layout så att texten skulle passa in i genren.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Berg som vita elefanter

I G-huset har tvåor och treor arbetat med Ernest Hemingways novell Berg som vita elefanter (1927).  Arbetet initierades av Oscar, en student från Stockholms universitet som varit här i totalt åtta veckor. Vi började med att stafettläsa novellen högt. Därefter samtalade vi om novellens handling. Eleverna fick tillsammans med Oscar skriva om den till ett drama, genom att skriva om miljöbeskrivningar och händelser till scenanvisningar och slipa till dialoger och layout så att texten skulle passa in i genren.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

I dramasalen

Vi avslutade arbetet med Fröken Julie genom att besöka dramasalen och där med hjälp av Johanna Ericsson arbeta med texten och med scenisk gestaltning.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fröken Julie

Fröken Julie är förmodligen det mest kända av Strindbergs dramer. Vi tittade på den filmatiserade versionen ”Julie” från 2013.

Vid ett tillfälle stannade vi upp och eleverna skrev en varsin anteckning till antingen Jeans, Julies eller Kristins dagbok. De fick i uppgift att leva sig in i en person och fundera på hur det kändes för just honom eller henne för tillfället.

Efter att vi sett filmen fick eleverna sitta i grupper och diskutera hur de tre personerna är. Därefter gick de fram till tavlan och fyllde i ett schema och vi kunde diskutera och analysera karaktärerna i helgrupp utifrån det eleverna sagt i smågrupper.

Ord som förekommer ofta i dramat är ”falla” och ”klättra”. Dessa framkommer särskilt i scenen där Julie och Jean anförtror varandra sina drömmar. Detta kom fram i klassrumsanalysen. Jag som lärare synliggjorde drömberättelserna med två pilar, ställde frågorna och eleverna resonerade så här:

froken-julie-4

Vid nästa tillfälle ska vi vara i dramasalen och arbeta med originaltexten där tillsammans skolans dramalärare Johanna. Ett hett tips är att ta del av den lärarhandledning till filmen som finns på Svenska filminstitutet.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar